Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$45 USD / giờ
Cờ của INDIA
lucknow, india
$45 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 7:59 SA
Đã tham gia vào tháng 2 16, 2024
0 Khuyến nghị

Pranay R.

@ipranaysingh

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$45 USD / giờ
Cờ của INDIA
lucknow, india
$45 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

App developer

As an app developer named Pranay Ranjan, I pride myself on my passion for crafting innovative digital solutions that enhance user experiences and solve real-world problems. With a blend of creativity and technical expertise, I strive to create apps that not only look sleek and intuitive but also function seamlessly across various platforms. My development process begins with thorough research and understanding of the target audience and their needs. I believe in designing user-centric applications that prioritize usability and accessibility. Whether I'm working on a mobile app, web application, or a cross-platform solution, I ensure that the user interface is intuitive, engaging, and visually appealing. In terms of technical skills, I am proficient in a variety of programming languages and frameworks, including but not limited to Java, Kotlin, Swift, React Native, and Flutter. I keep myself updated with the latest trends and advancements in the field of app development to incorporate cutting-edge features and functionalities into my projects. Collaboration and communication are also integral parts of my workflow. I enjoy working closely with clients and stakeholders to understand their vision and requirements, and I strive to maintain transparency and open communication throughout the development process to ensure that the end product exceeds expectations. Above all, I am committed to delivering high-quality, scalable, and robust applications that not only meet the needs of my clients but also leave a lasting impression on users. Whether it's a small utility app or a large-scale enterprise solution, I approach each project with the same level of dedication and enthusiasm, aiming to make a positive impact in the digital world.

Liên hệ Pranay R. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Liên hệ Pranay R. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.