Ảnh đại diện của ipsuid
@ipsuid
Member since Ngày 26 tháng 03 năm 2005
0 Đề xuất

ipsuid

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have been programming professionally in C and x86 assembly for approximately the last 12 years. Some of the interesting projects I've completed over the years include a VoIP-based live customer support system (including the codec) and a tablet PC based medical record management system (100k+ lines of C#). I'm especially motivated by seemingly intractable problems. I'm a physics major and I tutor higher mathematics to stay up to speed. Let me show you what I can do ;-)
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự