Ảnh đại diện của irfanihs
@irfanihs
Cờ của India Mumbai, India
Member since Ngày 20 tháng 12 năm 2008
0 Đề xuất

irgnosis

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a software engineer with 10+ years of experience in building enterprise applications. I have experience working on frontend/backend based web and windows applications. I am well versed with Data Warehousing fundamentals and building ETL pipelines.
$40 USD/giờ
26 đánh giá
4.7
  • 96%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 35%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự