Hình đại diện của irfantfq
@irfantfq
Làm thành viên từ 9 tháng 11, 2012
0 Đề xuất

irfantfq

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 5 yr+ experience in PHP, MySQL, HTML5, CSS3, JS (JQuery), Wordpress (WP). What I offer: - Create website design in HTML/PHP/WP; - Convert PSD/XD/etc. designs to HTML; - Convert any HTML/PHP website into WP; - Modify/fix any existing website; - Create complex website/web-app (PHP & MySQL) using WP or CodeIgniter or WITHOUT framework/CMS; - Web optimization: responsiveness, page speed, basic SEO, etc.; - etc. PHP projects that I've done without any framework: - Web-based Population Information System; - Create a CMS with Online Exam (National Physics Olympiad) feature; - Simple web-based interface of multiple sensors output; - etc. Examples of my winning contests at freelancer.com: - Create a wordpress template from an existing website; - Convert an existing website (using TYPO3) into a responsive design. Other skills: - Python 3 & C/C++; - Excel: data processing & analytics, macro, cond. formatting, etc.; - graphic design: poster, scientific poster, brochure, etc.; - etc.
$15 USD/hr
2 nhận xét
3.8
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự