Ảnh đại diện của ishtiaqueahmed
@ishtiaqueahmed
Member since Ngày 02 tháng 07 năm 2008
0 Đề xuất

ishtiaqueahmed

Trực tuyến Ngoại tuyến
My Sample work: Portfolio: Website video review with subtitles
$10 USD/giờ
2 đánh giá
3.1
 • 50%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của StarWarsGuy Photo Editing - Remove Backgrounds 1,050 images $250.00 USD

  “He worked very hard to make sure every one of the (over) one thousand images was edited to my liking and offered to re-edit any that did not meet my standards. I did not have to send any back at all. Files were transferred via FTP and progress was made daily. Absolutely no complaints here. Thank you for doing such a great job with such a large project!”

 • hình của james23 e-Covers & Printable DVD covers $115.00 USD

  “good guy did as he said he would”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự