Ảnh đại diện của ishwor
@ishwor
Cờ của Nepal Kathmandu, Nepal
Member since Ngày 21 tháng 08 năm 2006
0 Đề xuất

ishwor

Trực tuyến Ngoại tuyến
Programming Languages: o VB, C/C++, VC++, Java, .net platforms(VB, VC++, C#) Internet Programming: o HTML, DHTML, Java Script, VB Script, asp and asp.net(VB/C#) Frameworks/Libraries: o .Net, Win32 API, COM, AJAX, Microsoft Patterns and Practices Databases: o MS Access, Oracle, SQL Server, MySQL Operating Systems: o Various versions of Windows, Linux( Red Hat, Microsoft Designing RDBMS for website and desktop application I work as a software developer. My duties are developing software, Give support,
$10 USD/giờ
2 đánh giá
1.6
  • 67%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Team Leader

Jun 2008

i started working at ebpearls as a senior dot net programmer now i am team leader over there

senior programmer

Dec 2006 - Jun 2008 (1 year)

i have been this company working as senior dot net programmer

Giáo dục

BCA

2001 - 2004 (3 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự