Ảnh đại diện của Isoik
@Isoik
Cờ của Belgium Brabant, Belgium
Member since Ngày 17 tháng 11 năm 2007
0 Đề xuất

Isoik

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a web developer (programming, scripting and design) with years of experience. I have created and have helped with many projects from all kinds of categories. When developing, I always honour these essential rules: clean and readable code, optimal code for best performance and security. My web design work is always created from scratch whilst obeying the web 2.0 principles. It's always fully tested in multiple browsers (Opera, Firefox, IE, Chrome) in order to guarantee cross-browser compatibility. If necessary it is also tested in older browsers, such as IE 6, Opera 9 and Firefox 2. I work with the following development software: Photoshop CS5, GIMP, NetBeans, PhpED, Navicat (Mysql/PostgreSQL). I am very experienced in both Linux and Windows environments.
$15 USD/giờ
6 đánh giá
3.5
  • 86%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự