Ảnh đại diện của Issoft
@Issoft
Member since Ngày 04 tháng 08 năm 2007
3 Đề xuất

Inas Suljic

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm an software developer currently working on implementation of ERP system. If you're looking for someone who can scale hard problems efficiently, actually get stuff done, you're looking for me. Specialties: PHP, Android, Java, Google Web Toolkit, Google App Engine, Object-Oriented Programming, C++, C, Python, MySQL, Oracle SQL, HTML, CSS
$30 USD/giờ
13 đánh giá
5.1
 • 82%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 15%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Software Developer

Aug 2011

Working on implementation of ERP for Prevent Leather d.o.o.. ERP system is called PreventMat. For development: - Eclipse IDE - PHP - Qcodo/Qcubed framework - MySql

IT System Administrator

Apr 2010 - Aug 2011 (1 year)

IT System administrator

Web designer / Web Developer

Jan 2007

Web designer and development ▪ PHP, MySQL, HTML, CSS, Javascript, jQuery, Ajax ▪ Photoshop

Giáo dục

Electro-Technician for Computers and Automatics

2004 - 2008 (4 years)

Java programming

2014 - 2014 (1 month)

Android programming

2014 - 2014 (1 month)

Chứng chỉ

Java programming (2014)

EKSA Education

Java programming certificate

Android programming (2014)

EKSA Education

Android programming certificate

Các xuất bản

Local news articles

Several newspaper and internet portal articles about my work. Most important was on the site :

Chứng Nhận

 • PHP Level 1
  93%
 • US English Level 1
  88%
 • HTML Level 1
  78%
 • MySQL Level 1
  78%
 • WordPress
  75%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự