Hình đại diện của istepin
@istepin
Thành viên từ June, 2009
0 Đề xuất

istepin

Trực tuyến Ngoại tuyến
Areas Of Expertise: perfect C++98/С++11 knowledge good python knowledge good win32 knowledge good posix knowledge good networking ( SIP/HTTP/FIX/custom protocols ) knowledge My win32 areas: Network applications (raw sockets/wininet/soap) ActiveX controls Multithreading (Thread Pools/OpenMP) Interprocess Communication (COM/Pipes/Mailslots/Shared Mem) GUI (custom controls, subclassing/superclassing) Some specific areas: Graphics Applications (gdi/gdi+/OpenGL/Direct3D) Financial Applications (technical analysis/charting) Rich GUI Applications: (custom controls/ modern controls - ribbon, dockable windows, etc) My posix areas: IPC with local sockets/shared memory networking (async sockets, udp/tcp, application level protocols: http, smtp, fix, sip, custom protocols) GUI: applications with Qt 4.x bash cmake
$30 USD/giờ
6 đánh giá
5.5
  • 70%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự