Hình đại diện của isurutech
@isurutech
Cờ của Sri Lanka Borella, Sri Lanka
Làm thành viên từ 4 tháng 12, 2016
0 Đề xuất

isurutech

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have good knowledge in several fields including Electronic and Computer Programming. The knowledge in Electrical field including Analog and Digital circuit designing, PCB designing (With use of CorelDraw, Eagle and FreePCB). I also have knowledge in designing and programming of Micro controller based Digital Circuits using Microchip and Atmel (Arduino including) Micro controllers. I know VB.net, Python and C++. I also have sound knowledge in Raspberry Pi device and programming.
$10 USD/hr
2 nhận xét
3.3
  • 67%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Bằng Cấp

Certificate in Information TEchnology (2002)

University of Colombo School of Computing

This is awarded for successfully completion of First year of Bachelor of Information Technology (BIT) degree program by University of Colombo

Thechnician Certificate in Telecommunication Systems (2006)

The City & Guilds of London Institute, UK

This is one part of certificate for successfully completion of Technician level in Telecommunication at City & Guilds of London Institute, UK

Thechnician Certificate in Telecommunication Systems Theory (2006)

The City & Guilds of London Institute, UK

This is one part of certificate for successfully completion of Technician level in Telecommunication at City & Guilds of London Institute, UK

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự