Ảnh đại diện của itechworld
@itechworld
Cờ của India Rajkot, India
Member since Ngày 24 tháng 01 năm 2007
0 Đề xuất

itechworld

Trực tuyến Ngoại tuyến
For over 8 years, I Tech World has been enabling business improvement through technology for hundreds of satisfied customers. We develop web sites, analyze your existing site, and make Internet marketing recommendations. We’re able to not only bring your product into the circle of serious contenders, we’ll help you keep it there. As your trusted Internet Advisor, we will ensure that you harness the power of the Internet in order to grow your business. Whether it is simply optimizing your current web site, building a new website, or implementing a comprehensive “e-marketing” program, you can count on us as your “one stop shop”. We won’t stop at the analysis—we’ll carry the project through the final steps to bring your dream to fruition.
$10 USD/giờ
3 đánh giá
2.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự