Ảnh đại diện của ITGynis
@ITGynis
Cờ của India Ahmedabad, India
Làm thành viên từ Ngày 29 tháng 07 năm 2007
1 Đề xuất

ITGynis

Trực tuyến Ngoại tuyến
MoonRose Infotech is a team of creative designers and expert developers in the following key areas: PHP, MySql, Magento, Joomla, osCommerce, eDirectory, XML, WordPress, Bespoke PHP applications, HTML, CSS, JavaScript, Ajax, designing. We have many years of experience in Web Application Development and we can make any web application which fulfill all the requirements of clients because Client satisfaction is our main Goal. We always appreciate those clients who know their requirements very clearly because it's easy for us to develop applications. We have Expertise in: 1) Website Designing 2) Logo Design 3) Flash Development 4) Magento eCommerce Solution 5) osCommerce eCommerce Solution 6) Joomla Content Management System 7) Wordpress Blog 8) PHPBB3 Forum 9) eDirectory Customization 10) Custom web applications using PHP, MySQL, Ajax, HTML. 11) Web Scraping 12) SEO
$25 USD/giờ
52 đánh giá
6.1
  • 93%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 36%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Wordpress Developer

Aug 2009

We have team of expert wordpress developers having 3+ years experience

Mangento Developer

Aug 2009

We have team of expert magento developers having 3+ years experience

Joomla Developer

Aug 2009

We have team of expert Joomla Developers having 3+ years experience

osCommerce Developer

May 2006

We have team of expert osCommerce Developers having 5+ years experience

Giáo dục

Bechelor

2001 - 2006 (5 years)

Qualifications

SEO experts (2009)

IIM - Ahmedabad

Our developer has certification of SEO courses.

Các xuất bản

Great Designers

MoonRose Infotech has Great design Skills with Logo Design, Brochure Design, Flyers, Website Design etc.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự