Ảnh đại diện của itorions
@itorions
Cờ của India Gwalior, India
Làm thành viên từ Ngày 30 tháng 12 năm 2014
3 Đề xuất

itorions

Trực tuyến Ngoại tuyến
Please consider my portfolio for your PHP projects. During my tenure till date I have been working as a PHP, WordPress,CSS, HTML, Javascript, Jquery. I can benefit your projects as I have sound experience in eCommerce Developer and HTML Programmer. I have the ability to work collegially along with the team or as an independent freelancer. I look forward to being hired by you.
$6 USD/giờ
23 đánh giá
3.8
 • 67%Các công việc hoàn thành
 • 94%Đúng ngân sách
 • 94%Đúng giờ
 • 9%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của SAS2DF Project for itorions $50.00 SGD

  “Not done the task at all.”

 • hình của Swati S. Small changes in CSS ₹850.50 INR

  “Great work.. I would like to work with itorions again. [07 April, 2017] Great work.. I would like to work with itorions again.”

 • hình của Sandeep S. Get a Website Built $10.00 USD

  “This is fake freelancer.”

 • hình của olive27 Website Adjustments $50.00 USD

  “The project is not completed according to the dispute”

 • hình của jaysethia85 Build a simple Website $120.00 USD

  “Good Professional. Will like to work again.”

 • hình của aripangcom Project for itorions -- 4 $20.00 USD

  “Good Job once again.”

Giáo dục

BCA

2003 - 2006 (3 years)

Các xuất bản

MY PHP

Best tips for PHP Programmer

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự