Ảnh đại diện của itsabidhere
@itsabidhere
Cờ của Pakistan Karachi, Pakistan
Thành viên từ August, 2005
0 Đề xuất

Abid A

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have more than 10 years of working experience. My specialization is in e-Commerce. My area of expertise includes PHP, ASP.Net (C#/ Vb.Net) 2.0, Classic ASP, XHTML, HTML, DHTML, jQuery, Javascript, SQL-SERVER, MY-SQL, Ms ACCESS. I am open to work on per project basis, telecommute as permanent employee or as regular freelancer. My hourly rates can be changed as per project needs and instead of hourly I can work on per project basis too.
$25 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của charts include asp page in aspx $30.00 USD

  “Excellent programmer, very professional and good communication!”

Kinh nghiệm

Senior Developer

Jan 2009

I work as Lead Developer, and involve in coding/ managing the technical projects.

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự