Ảnh đại diện của iva
@iva
Cờ của India Hyderabad, India
Làm thành viên từ Ngày 24 tháng 02 năm 2004
0 Đề xuất

iva

Trực tuyến Ngoại tuyến
Aivah is a complete web solutions company with group of highbrow professionals working from Hyderabad in India. We provide various website development services especially in the WordPress custom works, website design, and development for Personals to SMEs and various works.
$30 USD/giờ
759 đánh giá
7.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự