Ảnh đại diện của Iyngaran
@Iyngaran
Cờ của Sri Lanka Colombo, Sri Lanka
Làm thành viên từ Ngày 11 tháng 08 năm 2007
0 Đề xuất

Iyngaran

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am phone number is 0094711 840 760. I have more than 7-8 Years experience in developing websites using PHP and more than 4 Years experience in Developing PHP application Using MVC Architecture, also in Zend framework. Also I can do PHP,Java,.Net,Python and Android Applications. The following sites are my best websites, which I developed using MVC + Zend Framework. - PHP,MYSQL,MVC,OOP + Zend Framework - PHP,MYSQL,MVC,OOP + Zend Framework - PHP,MYSQL,MVC,OOP + Zend Framework - Magento Ecommerce - PHP,MYSQL,MVC,OOP + CodeIgniter - PHP,MYSQL,MVC,OOP + CodeIgniter - PHP opencart Also I have good experience with linux (CentOS and ubuntu) and I have done Voice over IP project, SMS based application (VB.NET) and IP Telephony configuration (Server Configuration). I can manage Linux VPS very well. Thanks
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự