Ảnh đại diện của j2ee
@j2ee
Cờ của India New Delhi, India
Member since Ngày 20 tháng 12 năm 2004
0 Đề xuất

j2ee

Trực tuyến Ngoại tuyến
BSOLUTIONS is an India based Offshore web development and Software Development Company, which has an expertise in .NET and J2EE Framework. We provide .NET and J2EE solutions to our customers across the globe through our technical competency and commitment. Our team consists of Microsoft Certified .NET and Sun Certified J2EE professionals, who have wide experience in .NET and J2EE development. .NET and J2EE is the future of Web Development, where many new features have been integrated into the existing technologies of Microsoft and Sun Java. These technologies along with the WSDL,SOAP,UDDI, and XML helps making these technologies quite helpful in implementing complex Business Logic easily on web. -------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------PLEASE VISIT BSOLUTIONS------------------------- ------------------------------www.bsolutions.s5.com--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Some of the services we provide are :- J2EE MANAGEMENT J2EE SECURITY J2EE CONSULTING .NET CONSULTING J2EE SOFTWARE DEVELOPMENT J2EE ECOMMERCE DEVELOPMENT APPLICATION DEVELOPMENT J2EE RAPID J2EE WEB SERVICES J2EE FRAMEWORK J2EE STRUT J2EE TESTING J2EE WEBSPHERE J2EE WEBLOGIC .NET FRAMEWORK .NET SECURITY .NET SOFTWARE DEVELOPMENT .NET ECOMMERCE DEVELOPMENT .NET MANAGEMENT WITH XML .NET DEVELOPMENT USING VB .NET/ASP.NET
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự