Hình đại diện của j2ee
@j2ee
Cờ của India New Delhi, India
Làm thành viên từ 20 tháng 12, 2004
0 Đề xuất

j2ee

Trực tuyến Ngoại tuyến
BSOLUTIONS is an India based Offshore web development and Software Development Company, which has an expertise in .NET and J2EE Framework. We provide .NET and J2EE solutions to our customers across the globe through our technical competency and commitment. Our team consists of Microsoft Certified .NET and Sun Certified J2EE professionals, who have wide experience in .NET and J2EE development. .NET and J2EE is the future of Web Development, where many new features have been integrated into the existing technologies of Microsoft and Sun Java. These technologies along with the WSDL,SOAP,UDDI, and XML helps making these technologies quite helpful in implementing complex Business Logic easily on web. -------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------PLEASE VISIT BSOLUTIONS------------------------- ------------------------------www.bsolutions.s5.com--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Some of the services we provide are :- J2EE MANAGEMENT J2EE SECURITY J2EE CONSULTING .NET CONSULTING J2EE SOFTWARE DEVELOPMENT J2EE ECOMMERCE DEVELOPMENT APPLICATION DEVELOPMENT J2EE RAPID J2EE WEB SERVICES J2EE FRAMEWORK J2EE STRUT J2EE TESTING J2EE WEBSPHERE J2EE WEBLOGIC .NET FRAMEWORK .NET SECURITY .NET SOFTWARE DEVELOPMENT .NET ECOMMERCE DEVELOPMENT .NET MANAGEMENT WITH XML .NET DEVELOPMENT USING VB .NET/ASP.NET
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự