Ảnh đại diện của J711
@J711
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 11 năm 2007
0 Đề xuất

J711

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have experience design system services and kernel-mode device drivers for Windows. Embedded operating system cores/kernels for real-time control systems(RTOS). Many myself investigations and solutions in the system software development area. Additionally: SEO, Directories submission, Web promotion. Ready to propose and implement any solution within reasonable. Goal to provide optimization of cost-effective solutions.
$12 USD/giờ
2 đánh giá
2.7
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự