Ảnh đại diện của jackbnimble
@jackbnimble
Cờ của United States Southborough, United States
Làm thành viên từ Ngày 11 tháng 05 năm 2004
0 Đề xuất

jackbnimble

Trực tuyến Ngoại tuyến
See for resume, programs and my resume. Professional Summary: Innovative software engineer with experience in developing software from ideas to market. Experienced in XML Schema design and development to define object-oriented tasks, configurations and settings. Experienced in XSL(T) design and development to transform, preprocess and present XML data. Experienced in developing database applications. Experienced in implementing XML/XSL(T) in C++, C#, Java, JavaScript, PHP, and VBScript using the Microsoft XML Parser (3 and 4), JBuilder, XMLSpy, and Visual Studio 6 to 2003. Technical Skills: Operating Systems: Microsoft Windows XP, 2000, NT /95/98, MS-DOSOS Languages: XML, XSL(T), C, C++, C#, Java (JDK1.01 to JDK 1.4.2), VB, VBA, JavaScript, VBScript DataBases: SQL Server, Access, Oracle 9i Web Technologies & Tools: Java, JDBC, Ant, Java Binding Extension, Web services, HTML, XML, XSLT, XSD, XHTML, DHTML, JAXP, PHP, SOAP, Xerces, Xalan, MSXML3.0 and 4.0, JavaScript, JBuilder4.0, MS-Front Page, Visual Studio 6.0 to 2003, JDeveloper, Visual Interdev, .NET Framework, XMLSpy Distributed Technologies: Java RMI, Java Web Start, Java Shared Data toolkit Web Servers: IIS
$50 USD/giờ
0 đánh giá
3.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự