Hình đại diện của jacklin1990
@jacklin1990
Cờ của China Dandong, China
Làm thành viên từ Ngày 15 tháng 10 năm 2017
4 Đề xuất

jacklin1990

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm not only a Full-stack web developer with 8+ years experience, but also a blockchain, Ethereum, Solidity expert. I've developed many marketplaces using Sharetribe, React, Ruby on Rails, AngularJS for last 5 years and recently I'm concentrating on building dAPPs including P2P betting, insurance, job search marketplace on blockchain. I also helped running business to extend their site to blockchain technology very smoothly. - 8 years of full stack web development experience - Python, Javascript, Ruby, PHP, GoLang - Django, AngularJS, Ruby on Rails, Laravel, React.JS - Cryptocurrency development (Ethereum, Smart Contracts) - Cryptocurrency wallet and exchange development - Cryptocurrency Trading, Lending bot on Poloniex, Bitfinex, Bittrex - Solidity, Web3js, Truffle, ERC20 Reliable and 100% dedicated to high quality and timely delivery Currently interested in challenging and ambitious projects related to Blockchain/Distributed Ledger Technologies.
$50 USD/hr
18 nhận xét
6.8
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 93%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Web / Blockchain Developer

May 2012 - Jul 2017 (5 years)

I developed many websites using Javascript, PHP, Ruby on Rails and its frameworks. Nowadays I'm working on blockchain, crypto world and mainly focusing on ethereum, smart contracts, dapp development.

Giáo dục

Bachelor of Engineering

2006 - 2011 (5 years)

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  92%
 • PHP Level 1
  87%
 • US English Level 1
  75%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự