Hình đại diện của jacksmithmnb
@jacksmithmnb
Cờ của United States Phoenix, Az, United States
Làm thành viên từ 1 tháng 10, 2019
0 Đề xuất

jacksmithmnb

Trực tuyến Ngoại tuyến
For over 6 years I have developed web applications on PHP, Mysql, Laravel framework, Vue.js, JavaScript, HTML 5, CSS 3, Angular, React ranging from Single Page to Enterprise applications. My competency and expertise lies in both front-end and back-end development. Over the years, I have continued to grow my experience and skills by seeking opportunities to exploit these skills. I have experience and skills in the following areas: • Database systems: MSSQL, Oracle and MySQL. • Scripting Languages: JavaScript and PHP. • JavaScript Libraries: AngularJS, jQuery, Twitter Bootstrap, Vue.js. React JS • Content Management Systems: Joomla, Drupal, Wordpress. • Ecommerce Systems: Shopify, Opencart and PrestaShop • Web Application Frameworks: CodeIgniter, CakePHP, Zend Framework and Laravel Once the deal is made, you can get your money's worth, without a doubt. Thanks
$35 USD/hr
2 nhận xét
2.4
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự