Hình đại diện của jafarsadek
@jafarsadek
Làm thành viên từ 7 tháng 3, 2014
0 Đề xuất

jafarsadek

Trực tuyến Ngoại tuyến
☘☘☘☘ I am doing Lead Generation work last 5 years.☘☘☘☘ ☘ I collect targeted Valid Email Addresses, another Contact Info. I do Email List Building, Email Extraction, Data Entry ☘ I am using for lead generation…. LinkedIn Sales Navigator, LinkedIn Recruiter Account, Hunter, Nymeria, Lusha, ContactOut, Mailtester, snov, apollo ☘☘☘☘ Also I Am Working On the following Email marketing automations..☘☘☘☘ Mailchimp | klaviyo | aWeber | Activecampaign | Sendinblue | Infusionsoft | Getresponse | Campaign monitor ☘☘☘ I Do... ☘ Create landing page, ☘ Campaign set Up, ☘ Any kinds of Automation/Autoresponder set up, Pop Up / sign in opt in form designing, Design responsive and editable email newsletter, Segment Creation, ☘ I set up woo-commerce email autoresponder like Abandoned Cart e-mail, Product Follow Up email, Order placed, First Purchase Thank you E-mail, Cancellation Confirmation, Refund Confirmation.
$5 USD/hr
6 nhận xét
2.6
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Lead Generation & Email Marketing Automation Guru

Jan 2011

☘ I do Lead Generation work last 5 years, I collect targeted Valid lead. I do Data Entry, eCommerce products entry. ☘ I am using LinkedIn Sales Navigator, Hunter, Nymeria, Lusha, ContactOut, Mailtester, snov, apollo ☘ Also I Am Working On the following Email marketing automations.. Mailchimp | klaviyo | aWeber | Activecampaign | Sendinblue | Getresponse | Campaign monitor ☘ I Do Campaign set Up, Any kinds of Automation/Autoresponder set up, Pop Up / sign in opt in form designing.

Giáo dục

Honours

2011 - 2015 (4 years)

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  97%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự