Hình đại diện của james880606
@james880606
Làm thành viên từ 21 tháng 7, 2018
0 Đề xuất

james880606

Trực tuyến Ngoại tuyến
Thanks for visiting my reviews. I have worked in Website design and development for 6+ years. This is my life. I eat, sleep, and breathe programming. My aim is to give you satisfaction for your requirements. I am developing a robust SPA news aggregation social media site using Node, Express, Mongo, Angular 2+, Vue currently. I also use Python for creating scripts that make businesses more efficient in their daily tasks. Main skills include: - PHP, Python, PERL, C#, CodeIgniter, Magento, Laravel5, WordPress, Express, GoLang. - JavaScript, Node, Vue, Ember, React, jQuery, Ajax, Json. - CSS/SCSS, SASS, Bulma, Bootstrap, W3C validation, Photoshop. - Mysql, MongoDB, coachDB, ArangoDB. - Selenium, WebDrivers, BeautifulSoup4, Automation, Unit test. - GIS server, Envy, GrassGIS, QGIS, web3D,geoserver
$40 USD/hr
8 nhận xét
2.6
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 85%Đúng ngân sách
  • 85%Đúng hạn
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

Bachelor

2005 - 2009 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự