Ảnh đại diện của jamesghansen
@jamesghansen
Cờ của Canada Duncan, Canada
Member since Ngày 05 tháng 04 năm 2006
0 Đề xuất

jamesghansen

Trực tuyến Ngoại tuyến
A Joomla Professional, Web Developer & Quality Assurance dedicated to keeping clients happy! Web Developer specializing in PHP, mysql, and CMS such as Joomla and others. Experienced in other technologies HTML, CSS, XML, PHP, Javascript, Apache, IIS, Linux, MS-SQL, Oracle, Windows, and SQL . I have customized sites over the years and provided you with a small sample of them. I worked in the LMS industry for 3 years as a Quality Assurance Analyst. Please feel free to look at my development site Kermode Software( ) for more information about some of the projects I have worked on. Experience: PHP - 5 yrs HTML,CSS, Javascript - 5 yrs. Java - 1 yrs. XML - 5 yrs. Joomla - 5 yrs. Here are some samples of sites I have worked on: ,com_nameplaces/Itemid,43/
$35 USD/giờ
15 đánh giá
5.4
  • 86%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

Applied Computer Science and Technology

2000 - 2003 (3 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự