Ảnh đại diện của jannataraalam
@jannataraalam
Member since Ngày 08 tháng 04 năm 2012
0 Đề xuất

Jannat Ara Alam

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have experience in Craigslist Posting.I can post ads in different section in Craigslist.
$10 USD/giờ
3 đánh giá
3.1
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 75%Đúng ngân sách
  • 75%Đúng giờ
  • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Craigslist Posting

Jan 2011

Giáo dục

CSE

2002 - 2006 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự