Ảnh đại diện của jasniaazif
@jasniaazif
Cờ của India Ernakulam, India
Member since Ngày 09 tháng 05 năm 2013
0 Đề xuất

jasniaazif

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm a professional content writer having 5 plus years of experience in article writing, blog writing, content writing and many more. I'm a digital marketing expert too. I offer grammatically correct, plagiarism free and 100% original articles at remarkable rates. I will comprehend all of your instructions and produce an article tailored to your needs. I can guarantee timely delivery and take pride in the quality of content that I produce.
$3 USD/giờ
17 đánh giá
3.9
  • 95%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 19%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

B Tech Computer Sceince

2004 - 2008 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự