Ảnh đại diện của javaduke
@javaduke
Cờ của India Hyderabad, India
Làm thành viên từ Ngày 27 tháng 09 năm 2008
0 Đề xuất

javaduke

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a senior Developer looking forward to being hired and placed by you in any of your upcoming projects. I have many years of experience working under different employers and have proved them the best to my capacity. I have good proficiency in the areas of Java, Python, Android and iOS. I can take up any given work with dedication and prove to put in my best to benefit your company. I am compatible to work as a cross team or as a team as the case may be. I am ready to be hired by you.
$25 USD/giờ
8 đánh giá
4.8
  • 75%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự