Hình đại diện của JayCooper88
@JayCooper88
Thành viên từ April, 2009
0 Đề xuất

Jay Cooper

Trực tuyến Ngoại tuyến
Expert php developer with extensive experience building custom web-applications. Results oriented and focused on delivering highest quality code and solutions. Over 8 years of intensive work in the web development industry. Experienced with all aspects of building and supporting large-scale web based applications. Genuine interest in technology, attention to detail and analytical mind. Up to date with best practices and latest technologies at every level of development. Passion for PHP. Skills: - PHP (OOP) - PHP MVC Frameworks - Laravel - Javascript - jQuery - HTML/CSS - API development/integration - CentOS/Ubuntu/Debian/Windows Server administration - Git/SVN/Mercurial - Mysql/MariaDB - Redis/Memcache - Nginx/Apache/Lighthttpd - Digital Ocean/AWS/Heroku/OpenShift
$30 USD/giờ
11 đánh giá
5.3
  • 74%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 96%Đúng giờ
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự