Ảnh đại diện của jcdap
@jcdap
Cờ của United States Westerville, United States
Làm thành viên từ Ngày 13 tháng 05 năm 2008
0 Đề xuất

jcdap

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a true writing enthusiast who enjoys working with businesses that need writing assistance for various projects - from marketing promotional material to articles, websites, blogs, corporate manuals, rewrites etc. I embrace the written word in all forms.
3 đánh giá
2.2
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự