Ảnh đại diện của JCHANDRAN2008
@JCHANDRAN2008
Cờ của India Chennai, India
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 02 năm 2008
0 Đề xuất

JCHANDRAN2008

Trực tuyến Ngoại tuyến
May I introduce myself as a freelance computer professional with adequate experience to handle ARTICLE REWRITING projects, as I have been doing freelance work individually over quite a considerable period. My English is grammatical and error-free, and I handle all the overseas correspondence in our office. Further as I have a technical background I am familiar with technical terms and 100 % accuracy can be guaranteed.
$5 USD/giờ
11 đánh giá
3.3
  • 69%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự