Ảnh đại diện của jdcontent
@jdcontent
Member since Ngày 11 tháng 10 năm 2006
0 Đề xuất

jdcontent

Trực tuyến Ngoại tuyến
My name is Jeremy Dunn, owner of J.D. Content Productions. We are a small and relatively new company and possess the desire to increase our workload. Currently, we specialize in freelance writing, and own a popular auto racing web site where we publish weekly articles and columns. J.D. Content Productions will provide service at reasonable rates.
$20 USD/giờ
1 đánh giá
1.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự