Ảnh đại diện của jdwilliams19
@jdwilliams19
Cờ của United States Collierville, United States
Member since Ngày 31 tháng 12 năm 2005
0 Đề xuất

jdwilliams19

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am the project manager and lead programmer for a small software company that specializes in web-based applications for marketing and printing solutions. I have a strong understanding of graphics and printing, and am an expert with PHP, MySql and Javascript. I'm also very proficient with Actionscript 3.0.
$50 USD/giờ
4 đánh giá
3.3
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự