Hình đại diện của jeddy1515
@jeddy1515
Cờ của India Surat, India
Làm thành viên từ Ngày 16 tháng 06 năm 2016
2 Đề xuất

jeddy1515

Trực tuyến Ngoại tuyến
An Electronics engineer with experience of 5 years in design and development of Embedded and Power Electronics products. I have proficiency in following Software: 1. Keil/ATMEL Studio/MPLAB/ESP-IDF 2. MATLAB 3. Arduino IDE/Processing 4. Altium Designer/Eagle/Proteus/KiCAD 5. PLC/Citect SCADA/Visual IO/QT Hardware: 1. Any microcontroller, STM32, Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone, Odroid, Banana Pi 2. ESP32,ESP8266 Wifi module, RF transceiver, GSM/GPRS Module, GPS, Bluetooth (nRF51822) 3. RFID, Fingerprint Sensor, Touch Keypad 4. Motion Sensor, Light Detector, Humidity Sensor, Gas Leakage Detector, IR Sensor, Ultrasonic Sensor, Accelerometer, Gyroscope 5. Hall sensor, Proximity, Encoder 6. Power Electronics Switches (SCRs, TRIACs, MOSFETs, IGBTs) 7. Thermocouple, RTD, Thermistor 8. Touch screen monitor, Camera 9. Charger Protocols: 1. SPI/I2S, I2C, UART(MODBUS), CAN, USB, Ethernet, SPDIF 2. HTTP, FTP, MQTT Platform: 1. Ubuntu, Debian, Raspbian, Arch Linux, FreeRTOS
$20 USD/hr
30 nhận xét
5.8
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 99%Đúng ngân sách
  • 97%Đúng hạn
  • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Sr. Embedded Deeloper

May 2013

I am working as an embedded developer and my work is to design a hardware including Component selection, Schematic designing, PCB Artwork and write a code to test the hardware.

Giáo dục

Bachelor of Engineering

2009 - 2013 (4 years)

Bằng Cấp

National level coordinator of autonomous robotics workshop (2011)

ARK technology

I have been awarded with silver medal for working as a coordinator in national level autonomous robotics workshop and competition.

Các xuất bản

Wireless Battery Charger

It was about my research on wireless energy transfer which allows you to charge your mobile battery of 2000mAh wirelessly in 10 hours.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự