Hình đại diện của jeemonvg
@jeemonvg
Cờ của India Ernakulam, India
Làm thành viên từ Ngày 27 tháng 02 năm 2015
1 Đề xuất

jeemonvg

Trực tuyến Ngoại tuyến
Self motivated civil engineer with more than 6 years of experience in  Structural Design, detailing with estimation of steel and concrete structures as per Eurocodes, US, Indian and Australian codes and British Standards  Tekla modelling and detailing based on above standards  Miscellaneous detailing  Trainer for tekla structures  PEB,portal frame,crane beam,composite beam design and detailing,  Steel standard and non standard connection designing with detailed fem report  Equipment foundation designing with detailed report Software skills: - " Tekla structures " , " STAAD Pro " , " Tekla Structural Designer " Tekla Tedds , Ram elements , Ram connection , RCDC , EXCEL VBA , AUTO CAD , SAP , ETABS , SAFE and some FEM connection design softwares integrated with tekla structures. Am looking for long term projects and clients My goal is to achieve maximum client satisfaction with my knowledge, expertise, quality, experience and ability to deliver projects in time.
$15 USD/Giờ
các đánh giá về 28
5.6
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 95%Đúng ngân sách
  • 86%Đúng hạn
  • 21%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

STRUCTURAL DESIGNING ,TEKLA MODELING AND DETAILING

Apr 2016

I have started freelance on may 2016. Would be a good freelancer

Civil and structural design engineer

Jun 2012 - Dec 2015 (3 years)

Civil and structural design engineer

Giáo dục

Bsc mathematics

2005 - 2008 (3 years)

btech civil engineering

2008 - 2012 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự