Hình đại diện của jeff62
@jeff62
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 02 năm 2006
0 Đề xuất

jeff62

Trực tuyến Ngoại tuyến
I can do any type of programming, script installation or modification, or graphic and logo design. I have contracted for Microsoft, Apple, Adobe, Google, and Yahoo! I have also designed logos for major players. You probably see one of my logos every single day. I make premium themes and skins for anything from osDate to Wordpress to Joomla to Drupal and everything in between. I have coded plugins and applications for virtually every script that is out there. I am an expert with every graphics design software package on the market. I write articles on any and all topics anywhere from 100 to 10,000 words. I've seen it all and I've done it all. Where there is a computer involved, you name it, I can do it. [b]My hourly rate is not flexible and I have a 4 hour minimum.[/b]
$175 USD/hr
4 nhận xét
3.8
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự