Hình đại diện của Jeltz
@Jeltz
Làm thành viên từ Ngày 03 tháng 02 năm 2006
1 Đề xuất

Jeltz

Trực tuyến Ngoại tuyến
C++, Javascript, CSS, HTML - excellent level Also Win32(that is windows interface that C(++) langiage is using) - excelent level(IO, networks, windows objects, process monitoring,WMI, almost everything the MSDN covers)
$5 USD/Giờ
các đánh giá về 33
7.5
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của cstechvw Project for Jeltz -- 5 $4000.00 USD

  “The best of the best.”

 • hình của cstechvw Project for Jeltz -- 4 $3600.00 USD

  “Has worked for us now for many years and will continue to use for many more.”

 • hình của cstechvw Project for Jeltz -- 3 $2000.00 USD

  “Have been using Jetz for years. Always reliable and does everything we need.”

 • hình của cstechvw Project for Jeltz -- 2 $2000.00 USD

  “Yet another outstanding job. Thank you and well done.”

 • hình của cstechvw Project for Jeltz $1100.00 USD

  “Yet another successful project. Thank you and well done.”

 • hình của cstechvw Evolution RezExpert Integration $4700.00 USD

  “Another successful project. Thank you”

Trải nghiệm

Technician

Dec 2000 - Jul 2007 (6 years)

Giáo dục

Engineer in Electronics - master Degree

1993 - 1998 (5 years)

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự