Ảnh đại diện của Jenmathews
@Jenmathews
Member since Ngày 02 tháng 08 năm 2004
0 Đề xuất

Jenmathews

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a professional designer, and have been for over 7 years. I take my work seriously, and take my clients seriously. I get my work done in the time I say I can do it in, I always communicate, and am honest with my clients. I am not in this for the money (although it is nice to have) I am here to help those who do not know about web design, and how to go about promoting their website. I look forward to working with you, and building a long term relationship with you.
$50 USD/giờ
1 đánh giá
0.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự