Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$40 USD / giờ
Cờ của UNITED STATES
wallington, united states
$40 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 10:28 SA
Đã tham gia vào tháng 2 19, 2007
0 Khuyến nghị

Jesserey J.

@jessereyj

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$40 USD / giờ
Cờ của UNITED STATES
wallington, united states
$40 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Senior Java AngularJS Developer

>10 years of working experience in full stack development using Java J2EE technologies. >With expertise in designing and developing the enterprise web-app using Core Java 5/6/7/8 (Lambda, Multi-threading, JVM, Garbage Collection, Collections, Generics, annotations), Java EE 5/6 (Servlets, JSP, JDBC, JNDI,JTA, JPA), Web Services (SOAP, RESTFUL, WSDL, JAX-WS, JAX-RS) and XML (SAX, DOM, JAXP, JAXB). >7 years of hands-on Unix/Linux/Shell /Python scripting experience: GIT Bash / Any Linux command >Experience in Front-end development using HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, DWR, AJAX, UnderScoreJS, RequireJS, BackboneJS, JSON2JS and AngularJS. >Experience in Test Automation dev using Selenium , in BDD/TDD using Jasmine w/ Karma and Server-side JS development using NodeJS. >Solid development experience inbStruts 1.2/2.0, Spring 2.0/2.5/4, Hibernate 3.0, Grails 2.0/3.0, iBatis 2.3, MyBatis 3.3 >Experience in NoSQL database development: MongoDB

Liên hệ Jesserey J. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

WebService API designer and developer

Diaspark Inc
thg 12 2015 - thg 7 2016 (7 tháng, 1 ngày)
Designed and developed: >Web service API and API token request on the server side using Spring IO Platform 1.1.3, RESTful API, MyBatis 3.3, Spring Data JPA, Jackson JSON 2.2 >Samsung.com/US test automation using Selenium 2.4 for Automate browsers and using Jasmine 2.4 with Karma 1.0 (Test Runner) and NodeJS 6.3 (JS Runtime) for JS Unit test and GUI Test. >Small web app named “Customer Contact Center” using AngularJS 1.5 + NodeJS + MongoDB

Senior Java J2EE Developer

Accenture
thg 4 2012 - thg 11 2015 (3 năm, 7 tháng)
Designed/developed the enterprise web applications from scratch: >CIRCE-I Portal using Spring 4, Hibernate 3.0, Spring Boot 1.3, Oracle NoSQL database 12.1 >Web Agile Tracking Project using Grails 3.0,Groovy 2.4, Hibernate 3.0, Oracle11g- >Call the web service / implementation classes on the client side using Javascript, Jquery, DWR >Change the old web apps to new web apps using AngularJS 1.4 + NodeJS + MongoDB >Test automation: Selenium >JS Unit testing: Jasmine 2.4 + Karma + NodeJS

Senior Java Developer

Black Marlin Data Corporation
thg 7 2011 - thg 4 2012 (9 tháng, 1 ngày)
The payment management solutions including Carrier Invoice Audit, Carrier Service Audit, and Duplicate Invoice Audit that enables invoice processing, and freight claim solutions as well as basic tracking. It is developed as Spring 2.5 and Java EE 6.

Học vấn

Bachelor of Science in Computer Science

AMA University, Philippines 2001 - 2005
(4 năm)

Liên hệ Jesserey J. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.