Hình đại diện của Jack Solutions
@jexplorer
Cờ của India Surat, India
Làm thành viên từ Ngày 24 tháng 07 năm 2007
1 Đề xuất

Jack Solutions

Trực tuyến Ngoại tuyến
We offer end to end solutions for Mobile and Web/Game App Development with over 10 years of proven expertise in: • ReactNative App Development • MEAN Stack App Development • Cross Platform App Development • Ionic/Phonegap App Development • Augmented Reality App Development • BlockChain App Development • Frontend Development • Backend Development • UI/UX Development We are a team of 20+ Highly talented and expert professional developers who works on cutting edge technologies and we provide top notch services. TECHNICAL EXPERTISE Mobile App Development • React Native, NativeScript, Ionic, Phonegap/Cordova, Unity Web Development • Node.js, AngularJS, ReactJs, ExpressJs, MySQL, MongoDB, JQuery, Ajax • [login to view URL], Node-RED, FireBase BlockChain Development • HyperLedger, quorum • Smart Contracts, Wallet, ICO and Cryptocurrency Internet of Things Development • Raspberry Pi • Alexa Skills • Serverless Framework • AWS Lambda Quality Assurance • Trello, GitHub, Bitbucket, Jira
$15 USD/hr
238 nhận xét
7.9
 • 91%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 95%Đúng hạn
 • 24%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Project Manager

Jan 2008

Our skills includes: Frontend: Angularjs, HTML5/CSS3, jQuery, jQuery UI, AJAX Backend: php, [login to view URL], node/express, [login to view URL],primus, firebase Database: mongoose/mongoDB, mySQL Templating engine: Jade, EJS,HTML Authentication: Passportjs UI toolkit: Twitter bootstrap and Zurb foundation PHP frameworks: YII, Wordpress, Opencart, custom framework Unit Testing: NodeUnit mobile: phonegap/cordova mobile UI: jquery mobile/ionic

Giáo dục

M.Sc.(I.T.)

2001 - 2006 (5 years)

Bằng Cấp

M.Sc.(I.T.) (2006)

Veer narmad south gujarat university

My degree certificate for the completion of master degree

Các xuất bản

M.Sc.(I.T.)

Final year degree

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  87%
 • US English Level 1
  85%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự