Ảnh đại diện của jexplorer
@jexplorer
Cờ của India Surat, India
Member since Ngày 24 tháng 07 năm 2007
1 Đề xuất

Jack Solutions

Trực tuyến Ngoại tuyến
10 Years of rich web development experience with more than 200+ positive reviews Our skills includes --------------------------------------- - Frontend: Angularjs, , HTML5/CSS3, jQuery, jQuery UI, AJAX - Backend: php, , node/express, ,primus, firebase, Meteor.js. Restful JSON API - Database: mongoose/mongoDB, mySQL, apache SOLR, postgreSql - Templating engine: Jade, EJS, HTML, Handlebars - Authentication: Passportjs, JWT - UI toolkit: Twitter bootstrap and Zurb foundation - PHP frameworks: YII, Wordpress, Opencart, custom framework - Unit Testing: NodeUnit - mobile: phonegap/cordova - mobile UI: jquery mobile/ionic - Git for code collaboration - Grunt/Gulp for Task runners - Bower/composer for Dependency management - heroku/Amazon Aws/Digital Ocean for hosting - nginx for reverse proxy - Braintree/Paypal/Stripe/Block chain for Payment Gateway
$15 USD/giờ
228 đánh giá
7.7
 • 90%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 95%Đúng giờ
 • 26%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Project Manager

Jan 2008

Our skills includes: Frontend: Angularjs, HTML5/CSS3, jQuery, jQuery UI, AJAX Backend: php, , node/express, ,primus, firebase Database: mongoose/mongoDB, mySQL Templating engine: Jade, EJS,HTML Authentication: Passportjs UI toolkit: Twitter bootstrap and Zurb foundation PHP frameworks: YII, Wordpress, Opencart, custom framework Unit Testing: NodeUnit mobile: phonegap/cordova mobile UI: jquery mobile/ionic

Giáo dục

M.Sc.(I.T.)

2001 - 2006 (5 years)

Chứng chỉ

M.Sc.(I.T.) (2006)

Veer narmad south gujarat university

My degree certificate for the completion of master degree

Các xuất bản

M.Sc.(I.T.)

Final year degree

Chứng Nhận

 • US English Level 1
  85%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự