Hình đại diện của jgenato2
@jgenato2
Làm thành viên từ Ngày 16 tháng 01 năm 2010
1 Đề xuất

jgenato2

Trực tuyến Ngoại tuyến
Solutions: Web Application, Desktop Application, Algorithm, Security, API Programming Languages: C# and Visual Basic Technologies: Windows Form, ASP .Net, Webform, MVC, Razor, Web API, Javascript/Jquery, Bootstrap, Angular 4, Typescript, Kendo UI Database: MS SQL Server, MySQL, SQLite, MS Access Industries Knowledge Scope: Manufacturing, ERP, Bank and IT Mission: To deliver high quality solutions to the clients within the budget and short time frame Vision: To be a strong FREELANCER with good reputation and have a variety of solid and ready made modules in many technologies to meet more of the client demands
$5 USD/hr
13 nhận xét
3.5
  • 77%Công việc đã Hoàn thành
  • 92%Đúng ngân sách
  • 85%Đúng hạn
  • 15%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Full-Stack Developer

Oct 2016

Technologies: C# ASP .Net MVC, MS SQL, Angular 2, Knockout, Kendo UI, Typescript, Javascript/jQuery, Highchart, Bootstrap, Entity Framework – Code First Migration Approach Development Tools: SQL Compare, dbForge, Sourcetree, Bitbucket, JIRA, Azure Practices: Agile and Scrum Methodology, SOLID Principle, N-Tier Architecture, Dependency Injection, Repository Pattern, TDD.

Giáo dục

Bachelor of Science in Computer Studies – Major in Computer Science

2005 - 2009 (4 years)

Bằng Cấp

(none) (2015)

Các xuất bản

(none)

(none)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự