Ảnh đại diện của jharajnish30
@jharajnish30
Cờ của India Greater Noida, India
Làm thành viên từ Ngày 29 tháng 01 năm 2006
0 Đề xuất

jharajnish30

Trực tuyến Ngoại tuyến
I've 15yrs of experience spread across multiple domain, viz., Telecommunication, Medical, Retails, Mobile, Banking, Insurance etc. that involved multiple platforms, viz., Microsoft .NET, Android, LAMP, ColdFusion, Delphi, Oracle, MS-SQL etc. Have worked in varied capacity such as Software Developer, Tech Lead, Technical Architect, Technical Project Manager etc. which are well backed by multiple domain-specific certification/trainings listed below. Completed Certifications: Certified Scrum Master, ITIL Foundation PMP Training (35 Contact hrs.) Post Graduate Certificate In Project Management (PMA, IGNOU) MCTS, MCSD, MCPD, MCAD, MCP SharePoint 2010 Application Development(Skillsoft) Intermediate OOAD and UML (Skillsoft) WCF Advanced Training (Skillsoft)
$15 USD/giờ
1 đánh giá
3.4
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của hjmeissner clone a slim XML-editor [Sealed]

  “I gave the order, I payed the money to ascow account, I never got a Result, I never got an answer to any email.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự