Ảnh đại diện của jhdalal
@jhdalal
Cờ của India Surat, India
Làm thành viên từ Ngày 27 tháng 05 năm 2005
0 Đề xuất

jhdalal

Trực tuyến Ngoại tuyến
OBJECTIVE To embark on a successful career in the areas of software engineering. PROFESSIONAL SKILL SET Languages : C, C++, Java, VB, VC++, C# .NET, VB.NET, Delphi, Perl. Web Technologies : ASP.NET, JSP, Java Servlets, PHP, JavaScript, CSS/DHTML, Flash. Development Tools : Visual Studio .NET, Visual Studio 6.0, Flash MX 2004. Database : SQL Server 2000, Oracle 8i, MySQL. Platform : DOS, Windows, Red Hat Linux 9. Architecture : .NET, J2EE. EDUCATIONAL QUALIFICATIONS Course University/Institute Year Percentage M.Sc.(I.T.) (1st Year) V.N.S.G.U. Surat July, 2004 68.23% B.Sc.(I.T.) V.N.S.G.U. Surat June, 2003 64.14% HSC GSEB March, 1999 68.50% SSC GSEB March, 1997 55.71% AREAS OF INTEREST • Web development. • .NET Technology. • J2EE. PROJECTS Project Name : Library Management System Client : M.Sc.(I.T.) Library Duration : 10 weeks Team Size : 6 Environment : ASP.NET, SQL Server 2000. Description : A web based system to manage daily activities of the library. Project Name : Export/Import Management System Client : Artistic Stones PVT. LTD. Duration : 8 weeks Team Size : 4 Environment : Delphi 6.0, SQL Server 2000. Description : A web based system to manage daily transaction of the organization dealing with exports & import of stones. Project Name : Diamond Process Management System Client : Gati Software & Technology Duration : 8 weeks Team Size : 4 Environment : VB.NET, SQL Server 2000. Description : A windows application to manage the daily processes of any diamond manufacturing firm. Project Name : Online Auction Site Client : M.Sc.(I.T.) 8th Semester Duration : 8 weeks Team Size : 4 Environment : Java Servlets, JSP, SQL Server 2000. Description : A site developed for online bidding and auctions. PERSONAL PROFILE FULL NAME : DALAL JIGNESH HARSHADKUMAR FATHER’S NAME : HARSHADKUMAR SAKERLAL DALAL AGE & DATE OF BIRTH : 23 YRS, 04-11-1981. SEX : MALE MARITAL STATUS : SINGLE NATIONALITY : INDIAN LANGUAGES KNOWN : ENGLISH, GUJARATI AND HINDI
$7 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự