Hình đại diện của jiang1901
@jiang1901
Cờ của China Chengdu, China
Làm thành viên từ 2 tháng 8, 2013
0 Đề xuất

jiang1901

Trực tuyến Ngoại tuyến
工作能力 客户端:熟练使用JavaScript、Xhtml、AJAX、Ext、、熟悉svg、xslt等 模板引擎:熟练使用JSP、freemarker Java SE:I/O、NIO、socket网络编程、JDBC、hashMap原理、了解jvm基本运行原理、了解基本jvm基本gc 设计模式:熟悉常用的设计模式、对OO思想有一定的认识 Java EE:熟练使用Spring、spring mvc、iBatis 、myBatis、hibernate、spring boot 、spring cloud 、jpa 数据库:熟练使用mysql、oracle、PL/SQL编程、熟悉oracle体系结构、mongodb、redis 报表应用:熟练使用IReport+Jasperreport、润乾 设计工具:rose、jude、PowerDesiner 开发工具:熟练使用Eclipse、myeclipse、idea 流程引擎:熟练使用Oracle BPM流程引擎、普元BPS流程引擎 服务器:熟练使用Tomcat、熟悉Weblogic、了解Netty 版本控制:熟练使用clearcase、熟悉svn、git 操作系统:熟悉linux ubuntu系统常用命令 消息中间件:kafka 搜索引擎:lucene、solr了解倒排索引原理 多线程: 对象锁、并发包 分布式:熟悉dubbo、Fegin、Ribbon、zookeerper, 分布式集群、fastDfs 高可用:熟悉hystrix 的熔断、熔断、降级、限流 负载均衡:熟悉nginx、zuul 压力测试:熟练使用jmater 虚拟机:熟练Oracle VM VirtualBox、docker、reacher 、docker-comsponse
$12 USD/hr
0 nhận xét
0.0
 • N/ACông việc đã Hoàn thành
 • N/AĐúng ngân sách
 • N/AĐúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Chứng nhận

 • Numeracy 1
  88%
 • Spanish 1
  83%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự