Hình đại diện của jignapatel139
@jignapatel139
Cờ của India Visnagar, India
Làm thành viên từ 20 tháng 10, 2019
0 Đề xuất

jignapatel139

Trực tuyến Ngoại tuyến
Having 5+ years of experience in developing software using PHP, Perl and Javascript. - Sound Knowledge of PHP. - Hands on experience of object oriented programming. - Good problem-solving abilities. Technical expertise: - CRM Integration (CRM like Salesforce, Talent Edge, Ticketing System) - SMS Integration - Email Integration - Web Socket Programming - Webservice(API) Development Using Json & SOAP - Import – Export Database to Remote Server - Scheduled Email to Report - Number Encryption Algorithm Key Skill: Expertise: PHP Intermediate: Laravel, CodeIgniter, Java Script, Jquery, Shell Script, HTML5, Perl, NodeJS Tools: Vim Editor, Eclipse, Wire shark, Kdsvn, Meld Diff Viewer, SVN, JIRA, Test Rail, Confluence Database: MySQL, Oracle Operating System: Linux, Windows
$15 USD/hr
2 nhận xét
1.7
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự