Hình đại diện của Jill82
@Jill82
Cờ của France Cognac, France
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 03 năm 2008
0 Đề xuất

Jill82

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have a great deal of experience, having written on health and fitness, nutrition, lifestyle, men's interests, women's interests, celebrity news, student life and automotive. I've decided to give up the life of the desk jockey and venture into freelancing full-time. I've done freelance writing while working as a journalist and most recently a copy editor. I travel a lot so freelancing is the best and only way to make a living. I offer my services for anything that needs excellent writing, from term papers to articles on basically anything. I take great pride in my work because writing is my first passion, and because no one is as good as I am. I'm flexible, adaptable, creative, imaginative and intelligent enough to wrap my head around any topic. I guarantee excellence.
$6 USD/Giờ
các đánh giá về 4
3.4
  • 80%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự