Ảnh đại diện của Jillanne
@Jillanne
Cờ của United States Salesville, United States
Làm thành viên từ Ngày 27 tháng 01 năm 2006
0 Đề xuất

Jillanne

Trực tuyến Ngoại tuyến
My love of writing in any arena on a myriad of subjects has made me very successful as a write/editor. I always meet deadlines, and write for excellence.
$12 USD/giờ
2 đánh giá
2.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự