Ảnh đại diện của jillt123
@jillt123
Cờ của United States Philadelphia, United States
Làm thành viên từ Ngày 26 tháng 05 năm 2009
0 Đề xuất

jillt123

Trực tuyến Ngoại tuyến
This voice says it all. Real enough to sound natural yet trained enough to sound professional. This is the voice for your narrative, phone message, web video and more! More than that, Jill provides excellent customer service. Every client is happy with her dedication to their satisfaction.
$100 USD/giờ
6 đánh giá
3.6
  • 88%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Voice Talent

Jan 1995

Over the last 15 years Jill has provided top quality voice over performances for a wide range of uses. These include: radio commercials, web presentations, tutorials and phone messages. Her work always features a neutral accent, clear pronunciation and natural expression.

Giáo dục

BA

1988 - 1992 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự