Ảnh đại diện của jinnah
@jinnah
Member since Ngày 21 tháng 05 năm 2006
0 Đề xuất

jinnah

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have been working in DTP for the last 5 years as part timer. For the last 2 year I have developed my skill in Dream weaver, Flash, Fireworks, html. xhtml, CSS and SEO.I am learning very fast and excellent. Now I am very capable of doing fantastic professional works on my aforesaid skills. I believe in Professionalism. Now working as chief graphic designer of
$20 USD/giờ
4 đánh giá
3.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự