Ảnh đại diện của jiteenvadgama
@jiteenvadgama
Cờ của India Ahmedabad, India
Làm thành viên từ Ngày 11 tháng 08 năm 2006
0 Đề xuất

jiteenvadgama

Trực tuyến Ngoại tuyến
www jiteenvadgama dot com Graphic Designing & Printing Services for: Corporate Identity, Brochure Design, Literatures, Visual Aids, Posters, Calendars, Danglers, POP Materials, Books, Catalogues, Periodicals, Magazines, Flyers, Mailers, Packaging: Labels, Stickers, Boxes, Cartons, Catchcovers, Pack Inserts, Tins, Paper Bags Print Media: Advertisement, Banner Design, Campaign Planning, Product Promotion, Web Promotion Gifting Concepts: We develop and produce new & economic gift concepts as per our client requirements Stationary Design & Printing: Letter Heads, Visiting Cards, Envelopes, Files, Memos, Folders, Website Development: Website Designing, Website Development, Website Content Management, Website Restructuring, Website Management, Website Updates
$5 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự